Karuselli: 
Body: 

Tilitoimistot ja taloushallinnon konsulttiyritykset tarjoavat nyt ja lähivuosina erinomaisia uramahdollisuuksia alalle tulijoille.

Talouspalvelun tuottajan käytännön työssä vahva yritystalouden osaaminen yhdistyy digitaalisen taloushallinnon tehokkuuteen ja tuloksena syntyy menestyksen tunnuslukuja.

Vuoden kirjanpitäjä on Annariina Liljeström Espoosta

Vuoden kirjanpitäjä 2016 –kilpailun voittajaksi valittiin tänä vuonna espoolainen Annariina Liljeström. Annariina työskentelee Kirkkonummella Navigator Partners Oy:ssä toimistopäällikkönä. Voittaja julkistetiin Tili- ja veropäivillä Finlandia-talossa.– Olen todella otettu tästä kunniasta, iloitsee Annariina, jonka työkaverit ja asiakkaat tuntevat parhaiten lempinimellä Miiska.– Kirjanpitäjä saa aika harvoin suoraa kiitosta työstään, siksi tämä kilpailu on erityisen tärkeä ja kannustava. Itse saan työssäni eniten virtaa siitä, kun asiakas on tyytyväinen, toteaa Annariina.Vuoden kirjanpitäjä –kilpailun tavoitteena on nostaa parrasvaloihin maan parhaita kirjanpidon taitajia. Kirjanpitäjän työnkuva on laajentunut huomattavasti siitä, millaiseksi työ monesti kuvitellaan.–  Kaikissa työyhteisöissä, joissa olen ollut, kirjanpitäjät ovat olleet jotain aivan muuta kuin kasa hiljaisia harmaavarpusia tiukoissa nutturoissa, sanoo Annariina Liljeström.– Haluaisin kertoa erityisesti nuorille, ettei kirjanpitäjän työ ole yksinäistä tylsää puurtamista, vaikka niin usein kuvitellaan. Päivät ovat todella vaihtelevia ja erilaisia haastavia asiakaspalvelutehtäviä riittää. Koko ajan on uutta opittavaa, eikä siinä mielessä ole koskaan valmis, sanoo Annariina.Vuoden kirjanpitäjä kiertää mm. kouluissa kertomassa alan työmahdollisuuksista ja uudistamassa mielikuvia kirjanpidosta ja tilitoimistotyöstä.Kilpailun järjestää Suomen Taloushallintoliitto ry. Kilpailun pääyhteistyökumppani on KPMG, joka lahjoitti voittajalle 2000 euron matkalahjakortin. Vuoden kirjanpitäjä -kilpailu järjestettiin nyt neljännen kerran. Lue lisää >>
Kategoria: 
Toimialauutiset

Stipendejä taloushallinnon opiskelijoille

Tili-instituuttisäätiö on myöntänyt stipendejä yhteensä 2 950 euron arvosta seitsemälle opinnäytetyölle ja yhdelle pro gradutyölle.Tili-instituuttisäätiö jakaa vuosittain stipendejä ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijoille, joiden opinnäytetyö, kandidaatin tutkielma tai pro gradu tutkielma käsittelee pk-yritysten taloushallintoa tilitoimistopalveluiden näkökulmasta. Myös muut taloushallinnon ja sen kehittämisen kannalta kiintoisat aiheet huomioidaan.500 euron stipendin sai:Lotta Kaleva, Turun Yliopisto, pro gradusta Tilastoijasta liiketoimintakumppaniksi – kirjanpitäjän rooli osana pienyrityksen taloushallintoa350 euron stipendin saivat:Tuomas Ahtimaa ja Jonne Karinkanta, Oulun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Osinkoverotuksen muutos 2014 – Osingonjako-opasAnne Jousala, Lahden ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Sähköisten taloushallintopalvelujen valitseminen tilitoimistoonLiisa Majuri ja Marjut Jaakkola, Oulun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuusBirgit Manninen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Kirjanpidon menetelmä ja vastuunjakoSanna Mäkinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Ostolaskujen skannauksen ulkoistamisen järkevyys, Case: Dextili OyMinna Romppanen, Laurea-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Taloushallinnon sähköistymisen vaikutukset alan opetukseenMaria Tiilikainen, Lahden ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Sähköisen taloushallinnon käyttö pk-yrityksissä Päijät-Hämeen alueella  Julkaistu 19.5.2015
Kategoria: 
Tiedotteet

HS: Laskentatoimea pääaineenaan opiskelleet työllistyvät hyvin

Helsingin Sanomat selvitti, missä töissä pääsee heti hyville ansioilleMissä töissä pääsee suoraan kiinni hyviin ansioihin? HS selvitti, miten hyvätuloisina pidetyt ammattilaiset tienaavat valmistumisen jälkeen. Selvisi, että monilla aloilla palkkaa suurempi ongelma on ensimmäisen työpaikan saanti.Tilastokeskuksen viimeisin vahvistettu suomalaisen keskipalkka oli 3 206 euroa. Valmistuttuaan kauppatieteen maisterin aloituspalkka on 3 020 euroa.Ongelmana on kuitenkin se, että vaikka alkupalkka on hyvä, on töihin itsessään vaikeaa päästä.  Tällä hetkellä akateemisten vastavalmistuneiden työllistyminen on vaikeaa. Asiasta ollaan Akavassa huolissaan.”Tutkimukset osoittavat, että kaksi ensimmäistä vuotta valmistumisen jälkeen ovat myöhemmän työllistymisen kannalta ratkaisevat”, asiantuntija Miika Sahamies Akavasta sanoo.Viidessä vuodessa kauppatieteen maisterin palkka on noussut keskimäärin tuhat euroa, 4 020 euroon. Tavallista on, että uran alkuvaiheessa ekonomit vaihtavat työpaikkoja. Vaihdosten myötä palkka nousee. Palkan suuruutta selittää sijoittuminen asiantuntija- ja esimiestöihin.Myös kauppatieteilijöiden työttömyys on viime vuosina kasvanut. Vastavalmistuneille tyypillisiä ovat lyhyet työttömyysjaksot. Ekonomin työllistymiseen vaikuttaa paljon valittu pääaine.Rahoitusta, laskentatoimea tai tilintarkastusta pääaineenaan opiskelleet työllistyvät hyvin.Lue koko artikkeli »
Kategoria: 
Tiedotteet

Pienen tilitoimiston ohjelmistovalinta

Hannele Ylikopsan opinnäytetyö Oulun ammattikorkeakouluun oli laatia opas pienelle, aloittavalle 1-2 työntekijän tilitoimistolle taloushallinnon ohjelmiston valintaan. Taloushallinnon ohjelmisto on tilitoimiston tärkein työkalu, joten sen valinnalla on suuri vaikutus tilitoimiston toimintaan. Ohjelmistoja on paljon tarjolla, ja vaatimusmäärittely valintaprosessin alussa voi olla vaikeaa. Oppaan tarkoituksena on toimia apuna ohjelmistonvalintaprosessissa.Opinnäytetyön tuloksena havaitaan, että pienen tilitoimiston asiakaskunta koostuu pääasiassa pienistä yrityksistä. Pieneltä tilitoimistolta ostetaan pääasiassa vain ydinpalveluita, lisäpalveluiden tarve pienen tilitoimiston asiakaskunnalla on vähäistä. Sähköinen taloushallinto on tilitoimistoalan tulevaisuutta. Pienenkin tilitoimiston on hyvä pysyä alansa kehityksessä mukana ja ottaa sähköisen taloushallinnon mahdollisuus huomioon myös ohjelmiston valintaa tehdessään.Ohjelmiston valinta kannattaa tehdä tarkasti ja kiireettä. Ohjelmistoa valittaessa on otettava huomioon tilitoimiston koko ja tulevaisuuden suunnitelmat, asiakkaiden tarpeet, tilitoimistossa käytössä oleva tietotekniikan tuntemus ja ohjelmiston käyttöön ottoon ja ylläpitoon liittyvät kustannukset. Kustannusten laskeminen voi olla vaikeaa, sillä joidenkin ohjelmistojen tarjoukset koettiin tutkimusaineistossa epäselviksi. Ohjelmistovaihtoehtoihin kannattaa tutustua kunnolla ja vertailla käyttäjäkokemuksia. Ohjelmistovalinta on pitkä prosessi, mutta kun se tehdään huolella, saadaan käyttöön käyttöominaisuuksiltaan mahdollisimman hyvä ohjelma. Hyvin toimivalla ja luotettavalla ohjelmalla työskentely on joustavaa ja nopeaa. Hyvä taloushallinnon ohjelma mahdollistaa hyvän asiakaspalvelun.Lue koko opinnäytetyö »
Kategoria: 
Tutkimukset

Kirjanpitäjät eivät ole katoamassa

Tapio Peltomäki Turun Tilikeskus-Yhtiöistä kirjoittaa Varsinais-Suomen Yrittäjien blogissa, ettei kirjanpitäjän työt ole mihinkään katoamssa, mutta ne muuttuvat.Taloushallinnon ammattilaiset kavahtivat kovasti, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) julkaisi tammikuussa raportin, jota on uutisoitu ja kommentoitu monilla foorumeilla. ETLA:n listalla kymmenen ”uhanalaisimman” ammatin joukossa ovat kirjanpidon asiantuntijat ja palkanlaskijat. Tutkimus tai oikeammin sen otsikointi antaa harhaanjohtajan kuvan taloushallinnon töiden kehittymisestä.Taloushallinnon työt eivät ole häviämässä, mutta ammattien sisältö on voimakkaassa muutoksessa. Tietotekniikan hoitaessa rutiinitehtävät edellytetään taloushallinnon tekijöiltä uutta ja monipuolisempaa osaamista. Sähköiset palvelut ovat vähentäneet ja osin jopa poistaneet kirjanpidon ja palkanlaskennan töistä perinteisen tallennusroolin, mutta samalla työ on muuttunut entistä enemmän neuvovaan ja konsultoivaan rooliin.Taloushallinnon alan asiakastutkimuksissa nousee esille asiakkaiden tarve saada neuvontaa ja konsultointia, mikä on tuonut perinteisiin kirjanpitäjän ja palkanlaskijan ammatteihin aivan uuden sisällön. Myös Oxfordin yliopiston tutkimuksessa painotetaan sitä, että useimmat johtamisen, yritystoiminnan ja taloushallinnon ammatit, jotka vaativat sosiaalista älykkyyttä, ovat vähiten uhatummassa kategoriassa.Lue koko blogikirjoitus aiheesta » 
Kategoria: 
Tiedotteet

Tutkimus nuorten suosikkitoimialoista

T-Median, Taloudellisen tiedotustoimiston ja OPH:n toteuttamaan Kun koulu loppuu -tutkimus luotaa nuorten arvo- ja asennemaailmaa ja auttaa ymmärtämään mikä heitä motivoi.Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia, koulutuspaikan valintakriteereitä ja työelämään liittyviä ajatuksia.Taloushallinto nuorten mielestä yhä paperityötäLukiolaisten keskuudessa taloushallinto ja kirjanpito sijoittuu suosikkialojen listalla sijalle 18 (yhteensä 29 toimialaa). Yläkouluikäisten keskuudessa vasta sijalle 21. Sekä yläkoululaisten että lukiolaisten joukossa taloushallinnon ala kiinnosti poikia enemmän kuin tyttöjä. Taloushallinosta kiinnostuneiden joukossa keskiarvoa korkeammalle nousivat arvot "työ on minulle tärkeää", "taloudellinen menestys on minulle tärkeää" sekä "odotan innolla työelämää". Lukiolaisten keskuudessa taloushallinnosta kiinnostuneilla korostuivat seuraavat väittämät: "ilman kunnon koulutusta on vaikea pärjätä" ja "uskon, että pääsen opiskelemaan juuri sinne minne haluan".Kaikkien nuorten keskuudessa mielipiteet taloushallinnon alasta liittyvät yhä paljon paperitöihin ja tylsiin laskujen käsittelyihin. Mielikuvat modernista sähköisestä kirjanpidosta, talousneuvonnasta ja yritystoiminnan tukemisesta vilahtelevat onneksi kommenteissa jonkin verran. Taloushallintoala kilpailee nuorten kiinnostuksesta eniten pankki- ja rahoitusalan, kaupan alan ja vakuutusalan kanssa.Yritysvierailijoita kaivattiinNuorten mielestä hyvä tapa opettaa työelämästä ja eri aloista olisi vierailujen ja kokeilemisen kautta. Nuoret haluaisivat kuulla erilaisista aloista ja tehtävistä niissä toimivilta ihmisiltä tai päästä itse kokeilemaan ja tutustumaan aloihin.Nuoret kaipaisivat myös TET-harjoittelua lukioon. Tytöistä jopa 78 prosenttia pitää TET-jaksoa tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena myös lukiossa.Tutkimuksesta kävi ilmi mm seuraavia teemoja:Nuoria huolettaa työllistyminen, töissä jaksaminen ja mieluisan työn löytäminenOppisopimuskoulutus on tuntematon vaihtoehto nuorilleTyöelämään liittyvää tietoa ja opetusta kaivataan lisää sekä lukiossa että yläkoulussaYläkoululaiset luottavat opiskelu- ja alavalinnoissaan enemmän vanhempiin kuin koululta saatavaan tietoonTutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella marraskuusta 2012 ja tammikuun loppupuolelle 2013 aikana. Aineisto kerättiin poimimalla T-Median tutkimusrekisteristä otos. Kyselylinkki välitettiin myös yläkoulujen ja lukiolaisten rehtoreille sekä Taloudellisen tiedotustoimiston Opetin.fi ja kunkoululoppuu.fi –sivustoille. Tutkimukseen vastasi yhteensä 4715 nuorta, joista yläkoululaisia oli 1903 ja lukiolaisia 2812. Tutkimuksen toteutti Taloudellisen tiedotustoimiston toimeksiannosta T-Media Oy.Lue lisää: http://www.t-media.fi/kun-koulu-loppuu-tutkimukseen-kertyi-lahes-5-000-vastaajaa/ 
Kategoria: 
Tutkimukset

TAT tutki: Koulusta ei saa tarpeeksi tietoa uravalintojen tueksi

Tutkimus: Tieto ja kokemukset työelämästä helpottaisivat nuorten koulutus- ja uravalintojaKoulut eivät tarjoa nuorille tarpeeksi tietoa koulutus- ja uravalintojen tueksi. Yläkoululaiset luottavat läheisten antamiin neuvoihin opiskeluvalinnoissaan enemmän kuin koulujen tarjoamaan tietoon. Erityisesti tytöt ovat epävarmoja tulevaisuuden valinnoistaan, mikä näkyy halukkuutena välivuoden pitämiseen. Sekä nuoret että opettajat toivovat myös lukioon TET-harjoittelua.Taloudellinen tiedotustoimisto TATin teettämästä Kun koulu loppuu -tutkimuksesta selviää, että yli puolet lukiolaisista kaipaa lisää työelämään liittyvää tietoa ja opetusta. 63 prosenttia vastaajista totesi, että nykyisellään työelämään liittyviä taitoja käsitellään koulussa melko vähän tai ei lainkaan.Yläkoululaiset kaipaavat tietoa erityisesti eri aloista ja ammateista sekä oppisopimuskoulutuksesta, joka tunnetaan huonosti. Vastaajat luottavat opiskeluvalintojen tekemisessä ystävien ja sukulaisten antamiin neuvoihin enemmän kuin kouluilta saatavaan tietoon.– Sekä lukiolaiset että yläkoululaiset arvioivat, että lisätieto tai mahdollisuus kokeilla työtä käytännössä herättäisivät kiinnostuksen tiettyyn alaan tai ammattiin, kertoo toimitusjohtaja Harri Leinikka tutkimuksen toteuttaneesta T-Mediasta.– Suosituille ja mediaseksikkäille aloille riittää kouluttautujia. Ennakkoluulottomalla yritysten ja koulujen välisellä yhteistyöllä saataisiin vähemmän tunnettuja toimialoja nuorten tietoon. Yhteistyön kautta nuoret voisivat harjoitella myös tärkeitä työelämätaitoja ja nöyrää asennetta työhön, toteaa henkilöstöpäällikkö Anna Saksi Tikkurila Oyj:stä.Lue lisää »
Kategoria: 
Tiedotteet