Tutkimus nuorten suosikkitoimialoista

T-Median, Taloudellisen tiedotustoimiston ja OPH:n toteuttamaan Kun koulu loppuu -tutkimus luotaa nuorten arvo- ja asennemaailmaa ja auttaa ymmärtämään mikä heitä motivoi.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia, koulutuspaikan valintakriteereitä ja työelämään liittyviä ajatuksia.

Taloushallinto nuorten mielestä yhä paperityötä
Lukiolaisten keskuudessa taloushallinto ja kirjanpito sijoittuu suosikkialojen listalla sijalle 18 (yhteensä 29 toimialaa). Yläkouluikäisten keskuudessa vasta sijalle 21. Sekä yläkoululaisten että lukiolaisten joukossa taloushallinnon ala kiinnosti poikia enemmän kuin tyttöjä. Taloushallinosta kiinnostuneiden joukossa keskiarvoa korkeammalle nousivat arvot "työ on minulle tärkeää", "taloudellinen menestys on minulle tärkeää" sekä "odotan innolla työelämää". Lukiolaisten keskuudessa taloushallinnosta kiinnostuneilla korostuivat seuraavat väittämät: "ilman kunnon koulutusta on vaikea pärjätä" ja "uskon, että pääsen opiskelemaan juuri sinne minne haluan".

Kaikkien nuorten keskuudessa mielipiteet taloushallinnon alasta liittyvät yhä paljon paperitöihin ja tylsiin laskujen käsittelyihin. Mielikuvat modernista sähköisestä kirjanpidosta, talousneuvonnasta ja yritystoiminnan tukemisesta vilahtelevat onneksi kommenteissa jonkin verran. Taloushallintoala kilpailee nuorten kiinnostuksesta eniten pankki- ja rahoitusalan, kaupan alan ja vakuutusalan kanssa.

Yritysvierailijoita kaivattiin
Nuorten mielestä hyvä tapa opettaa työelämästä ja eri aloista olisi vierailujen ja kokeilemisen kautta. Nuoret haluaisivat kuulla erilaisista aloista ja tehtävistä niissä toimivilta ihmisiltä tai päästä itse kokeilemaan ja tutustumaan aloihin.

Nuoret kaipaisivat myös TET-harjoittelua lukioon. Tytöistä jopa 78 prosenttia pitää TET-jaksoa tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena myös lukiossa.

Tutkimuksesta kävi ilmi mm seuraavia teemoja:

  • Nuoria huolettaa työllistyminen, töissä jaksaminen ja mieluisan työn löytäminen
  • Oppisopimuskoulutus on tuntematon vaihtoehto nuorille
  • Työelämään liittyvää tietoa ja opetusta kaivataan lisää sekä lukiossa että yläkoulussa
  • Yläkoululaiset luottavat opiskelu- ja alavalinnoissaan enemmän vanhempiin kuin koululta saatavaan tietoon

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella marraskuusta 2012 ja tammikuun loppupuolelle 2013 aikana. Aineisto kerättiin poimimalla T-Median tutkimusrekisteristä otos. Kyselylinkki välitettiin myös yläkoulujen ja lukiolaisten rehtoreille sekä Taloudellisen tiedotustoimiston Opetin.fi ja kunkoululoppuu.fi –sivustoille. Tutkimukseen vastasi yhteensä 4715 nuorta, joista yläkoululaisia oli 1903 ja lukiolaisia 2812. Tutkimuksen toteutti Taloudellisen tiedotustoimiston toimeksiannosta T-Media Oy.

Lue lisää: http://www.t-media.fi/kun-koulu-loppuu-tutkimukseen-kertyi-lahes-5-000-vastaajaa/