Mitä taloushallinto on?

Taloushallinnon palveluyritykset tarjoavat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi mm. talousjohtamisen, verotuksen, palkkahallinnon, rahoituksen ja yrityskauppakonsultoinnin sekä tietotekniikan palveluja muille yrityksille ja yhteisöille. Erityisesti pk-yritykset ostavat näitä palveluita tilitoimistoilta ja alan konsulttiyrityksiltä.

Kirjanpito on tärkeä osa yrityksen taloushallintoa. Kirjanpito tuottaa tietoa yrityksen taloudesta johtamisen tueksi. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpidon lisäksi muita lakisääteisiä tehtäviä ovat arvonlisävero- ja muista viranomaisilmoituksista huolehtiminen sekä tilinpäätösten laatiminen tilikauden päättyessä.

Yrityksille ei nykyisin riitä enää pelkkä perinteinen, lakisääteinen kirjanpito, vaan asiakasyritykset vaativat tilitoimistolta entistä monipuolisempia taloushallinnon palveluja. Konsultointi, neuvonta, budjetoinnissa avustaminen ja verosuunnittelu kuuluvat myös tilitoimiston työnkuvaan. Lisäksi yrityksille räätälöidään heitä kiinnostavia talousraportteja kuten kassavirtalaskelmia.