Kirjanpitäjät eivät ole katoamassa

Tapio Peltomäki Turun Tilikeskus-Yhtiöistä kirjoittaa Varsinais-Suomen Yrittäjien blogissa, ettei kirjanpitäjän työt ole mihinkään katoamssa, mutta ne muuttuvat.

Taloushallinnon ammattilaiset kavahtivat kovasti, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) julkaisi tammikuussa raportin, jota on uutisoitu ja kommentoitu monilla foorumeilla. ETLA:n listalla kymmenen ”uhanalaisimman” ammatin joukossa ovat kirjanpidon asiantuntijat ja palkanlaskijat. Tutkimus tai oikeammin sen otsikointi antaa harhaanjohtajan kuvan taloushallinnon töiden kehittymisestä.

Taloushallinnon työt eivät ole häviämässä, mutta ammattien sisältö on voimakkaassa muutoksessa. Tietotekniikan hoitaessa rutiinitehtävät edellytetään taloushallinnon tekijöiltä uutta ja monipuolisempaa osaamista. Sähköiset palvelut ovat vähentäneet ja osin jopa poistaneet kirjanpidon ja palkanlaskennan töistä perinteisen tallennusroolin, mutta samalla työ on muuttunut entistä enemmän neuvovaan ja konsultoivaan rooliin.

Taloushallinnon alan asiakastutkimuksissa nousee esille asiakkaiden tarve saada neuvontaa ja konsultointia, mikä on tuonut perinteisiin kirjanpitäjän ja palkanlaskijan ammatteihin aivan uuden sisällön. Myös Oxfordin yliopiston tutkimuksessa painotetaan sitä, että useimmat johtamisen, yritystoiminnan ja taloushallinnon ammatit, jotka vaativat sosiaalista älykkyyttä, ovat vähiten uhatummassa kategoriassa.

Lue koko blogikirjoitus aiheesta »