Stipendejä taloushallinnon opiskelijoille

Tili-instituuttisäätiö on myöntänyt stipendejä yhteensä 2 950 euron arvosta seitsemälle opinnäytetyölle ja yhdelle pro gradutyölle.

Tili-instituuttisäätiö jakaa vuosittain stipendejä ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opiskelijoille, joiden opinnäytetyö, kandidaatin tutkielma tai pro gradu tutkielma käsittelee pk-yritysten taloushallintoa tilitoimistopalveluiden näkökulmasta. Myös muut taloushallinnon ja sen kehittämisen kannalta kiintoisat aiheet huomioidaan.

500 euron stipendin sai:

  • Lotta Kaleva, Turun Yliopisto, pro gradusta Tilastoijasta liiketoimintakumppaniksi – kirjanpitäjän rooli osana pienyrityksen taloushallintoa

350 euron stipendin saivat:

  • Tuomas Ahtimaa ja Jonne Karinkanta, Oulun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Osinkoverotuksen muutos 2014 – Osingonjako-opas
  • Anne Jousala, Lahden ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Sähköisten taloushallintopalvelujen valitseminen tilitoimistoon
  • Liisa Majuri ja Marjut Jaakkola, Oulun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus
  • Birgit Manninen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Kirjanpidon menetelmä ja vastuunjako
  • Sanna Mäkinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Ostolaskujen skannauksen ulkoistamisen järkevyys, Case: Dextili Oy
  • Minna Romppanen, Laurea-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Taloushallinnon sähköistymisen vaikutukset alan opetukseen
  • Maria Tiilikainen, Lahden ammattikorkeakoulu, opinnäytetyöstä Sähköisen taloushallinnon käyttö pk-yrityksissä Päijät-Hämeen alueella
 
 
Julkaistu 19.5.2015