Selvitys: Yrittäjäyhteisöjen tukeminen saattaisi vahvistaa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikeita

Yrittäjäyhteisöihin ja -verkostoihin osallistuminen on yhteydessä korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin. Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien julkaisemasta ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttamasta selvityksestä.

- Suomi tarvitsee korkealle osaamiselle ja tutkimukselle rakentavia yrittäjiä, joilla on eväitä pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, järjestöpäällikkö Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä sanoo.

Opiskelijoiden yrittäjyysaikomukset vaihtelevat paljon koulutusaloittain sekä korkeakouluittain. Eroja vaikuttaisivat ainakin osin selittävän korkeakouluissa toimivat yrittäjäverkostot. Niitä on jo 15 suomalaiskorkeakoulussa. Viisi prosenttia opiskelijoista on ollut aktiivisesti mukana yrittäjäverkostoissa. Jos mukaan lasketaan myös toimintaan osallistumista harkitsevat opiskelijat, ovat verkostot tavoittaneet joka viidennen. Kaikkiaan 21 prosenttia korkeakouluopiskelijoista on kiinnostunut yrittäjyydestä uravaihtoehtona.

Selvitys perustuu vuoden 2014 Opiskelijabarometrin tiedonkeruuseen. Barometri toteutettiin korkeakouluittain ja koulutusaloittain ositettuna satunnaisotantana, ja siihen vastasi n. 5 800 opiskelijaa.

Lue lisää >>