Rekrytointi

Tutustu alan mahdollisuuksiin. Lue mitä taitoja ja millaista koulutusta alalla tarvitaan.

HS: Laskentatoimea pääaineenaan opiskelleet työllistyvät hyvin

Helsingin Sanomat selvitti, missä töissä pääsee heti hyville ansioilleMissä töissä pääsee suoraan kiinni hyviin ansioihin? HS selvitti, miten hyvätuloisina pidetyt ammattilaiset tienaavat valmistumisen jälkeen. Selvisi, että monilla aloilla palkkaa suurempi ongelma on ensimmäisen työpaikan saanti.Tilastokeskuksen viimeisin vahvistettu suomalaisen keskipalkka oli 3 206 euroa. Valmistuttuaan kauppatieteen maisterin aloituspalkka on 3 020 euroa.Ongelmana on kuitenkin se, että vaikka alkupalkka on hyvä, on töihin itsessään vaikeaa päästä.  Tällä hetkellä akateemisten vastavalmistuneiden työllistyminen on vaikeaa. Asiasta ollaan Akavassa huolissaan.”Tutkimukset osoittavat, että kaksi ensimmäistä vuotta valmistumisen jälkeen ovat myöhemmän työllistymisen kannalta ratkaisevat”, asiantuntija Miika Sahamies Akavasta sanoo.Viidessä vuodessa kauppatieteen maisterin palkka on noussut keskimäärin tuhat euroa, 4 020 euroon. Tavallista on, että uran alkuvaiheessa ekonomit vaihtavat työpaikkoja. Vaihdosten myötä palkka nousee. Palkan suuruutta selittää sijoittuminen asiantuntija- ja esimiestöihin.Myös kauppatieteilijöiden työttömyys on viime vuosina kasvanut. Vastavalmistuneille tyypillisiä ovat lyhyet työttömyysjaksot. Ekonomin työllistymiseen vaikuttaa paljon valittu pääaine.Rahoitusta, laskentatoimea tai tilintarkastusta pääaineenaan opiskelleet työllistyvät hyvin.Lue koko artikkeli »
Kategoria: 
Tiedotteet

TAT tutki: Koulusta ei saa tarpeeksi tietoa uravalintojen tueksi

Tutkimus: Tieto ja kokemukset työelämästä helpottaisivat nuorten koulutus- ja uravalintojaKoulut eivät tarjoa nuorille tarpeeksi tietoa koulutus- ja uravalintojen tueksi. Yläkoululaiset luottavat läheisten antamiin neuvoihin opiskeluvalinnoissaan enemmän kuin koulujen tarjoamaan tietoon. Erityisesti tytöt ovat epävarmoja tulevaisuuden valinnoistaan, mikä näkyy halukkuutena välivuoden pitämiseen. Sekä nuoret että opettajat toivovat myös lukioon TET-harjoittelua.Taloudellinen tiedotustoimisto TATin teettämästä Kun koulu loppuu -tutkimuksesta selviää, että yli puolet lukiolaisista kaipaa lisää työelämään liittyvää tietoa ja opetusta. 63 prosenttia vastaajista totesi, että nykyisellään työelämään liittyviä taitoja käsitellään koulussa melko vähän tai ei lainkaan.Yläkoululaiset kaipaavat tietoa erityisesti eri aloista ja ammateista sekä oppisopimuskoulutuksesta, joka tunnetaan huonosti. Vastaajat luottavat opiskeluvalintojen tekemisessä ystävien ja sukulaisten antamiin neuvoihin enemmän kuin kouluilta saatavaan tietoon.– Sekä lukiolaiset että yläkoululaiset arvioivat, että lisätieto tai mahdollisuus kokeilla työtä käytännössä herättäisivät kiinnostuksen tiettyyn alaan tai ammattiin, kertoo toimitusjohtaja Harri Leinikka tutkimuksen toteuttaneesta T-Mediasta.– Suosituille ja mediaseksikkäille aloille riittää kouluttautujia. Ennakkoluulottomalla yritysten ja koulujen välisellä yhteistyöllä saataisiin vähemmän tunnettuja toimialoja nuorten tietoon. Yhteistyön kautta nuoret voisivat harjoitella myös tärkeitä työelämätaitoja ja nöyrää asennetta työhön, toteaa henkilöstöpäällikkö Anna Saksi Tikkurila Oyj:stä.Lue lisää »
Kategoria: 
Tiedotteet

Rekrytointihaasteet Turun seudulla

Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkuri teetti alkuvuonna 2013 Turun ja Loimaan seudun tilitoimistoille kyselyn, jolla kartoitettiin tilitoimistojen osaamis- ja rekrytointihaasteita. Kysely lähetettiin noin 200 yritykselle ja vastauksia saatiin 41.Kyselyn tulokset kertovat, että alalla tarvitaan kirjanpitäjiä ja palkanlaskijoita.Keskeiset osaamispuutteet vastavalmistuneiden ammattitaidossa ovat ydintaidoissa: kirjanpito- ja tilinpäätöstaidoissa, verotuksessa sekä lakien ja työehtosopimuksien tuntemuksessa. Uuden työntekijän odotetaan ehdottomasti osaavan kirjanpidon perusteet, tilinpäätöksen perusteet ja verotuksen pääperiaatteet.  Työssäoppimista haluttaisiin kehittää työssäoppimisjaksojen ajoitukseen, kestoon, työnantajan kuluihin ja työssäoppimaan tulevien perustataitojen osalta. Työssäoppimisjaksot eivät saa olla keväällä, joka alalla hyvin kiireistä aikaa.Tilitoimistojen rooli tulevaisuudessa nähtiin osaamisen näkökulmasta yhä vaativampiin tehtäviin siirtymisenä ja laajasti taloushallinnon eri osa-alueita toimialakohtaisesti  hallitsevana. Työtehtävät muuttuvat tallennustyöstä talousalan taitajaksi ja neuvontarooli lisääntyy.Pk-yritysten toimistorutiinien hallinta siirtyy entistä enemmän tilitoimistoille. Pienet yritykset tarvitsevat tulevaisuudessakin aina tilitoimistoa erityisesti verottajaa varten. Isojen asiakkaiden taloushallinnon ulkoistaminen muuttaa tilitoimistojen roolia: tarvitaan talouspäälliköitä, controllereita, reskontranhoitajia.Tulevaisuudessa taloushallintopalveluita tarjotaan suurempina kokonaisuuksina kuin nyt ja sähköisessä ympäristössä. Asiakaspalvelun merkitys korostuu ja soveltamistaidon arvo kasvaa. On myös huolehdittava, että löytyy ”ohituskaista” niille, jotka haluavat tehdä enemmän.Kyselyn tulokset Turun seudun osalta: Tilitoimistojen osaamis- ja rekrytointihaasteet 2013
Kategoria: 
Tiedotteet