Alalla tarvittavat taidot ja ominaisuudet

  • Taloushallinnon opinnot ja työkokemus
  • Yleinen liiketoiminnan lainalaisuuksien ymmärrys
  • Asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys
  • Markkinointi- ja myyntiosaaminen sekä asiakaspalvelutaidot
  • Tietotekniikan osaaminen taloushallinnon hoidossa
  • Kansainvälisyyteen liittyvä osaaminen: kielitaito, kulttuurierojen ymmärrys
  • Henkilökohtaiset ominaisuudet: tilannetaju, innostavuus, oppimiskyky, viestintätaidot, asenteet

Termi "konsultoiva asiakaspalvelija" kuvaa hyvin modernin tilitoimistoammattilaisen roolia. Vaikka kirjanpito onkin varsin itsenäistä työtä, ollaan nykyisin myös paljon yhteydessä asiakkaisiin ja työtä tehdään vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Tilitoimiston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu auttaa asiakkaitaan liikemenestykseen. Sujuva yhteistyö on avainsana. Esiintymistaidotkin ovat hyödyksi.

Taloushallinnon ammattilaisilta vaaditaan laajan asiatuntemuksen lisäksi tarkkuutta ja paineensietokykyä, myös vuoden kiireisimpinä aikoina. Vaikka tehtävää on paljon ja monta rautaa tulessa, täytyy samanaikaisesti pystyä säilyttämään myös kokonaiskuva tilanteesta. 

Pk-yritysten kansainvälistyessä lisääntyy myös kielitaidon merkitys. Vastaan voi tänä päivänä tulla myös asiakasyrityksiä, jotka käytävät englantia sisäisessä viestinnässään, jolloin myös kirjanpito ja raportointi tehdään englanniksi.

Innokkuutta ja kiinnostusta seurata alan muutoksia vaaditaan jokaiselta alan ammattilaiselta eli täytyy pitää oma osaaminen jatkuvasti ajan tasalla. Taloushallinnon ammattilaisenakaan et ole ikinä valmiis vaan uutta opittavaa ja uusia haasteita löytyy aina, jos niihin haluaa tarttua. Vastuuta annetaan lisää kokemuksen myötä.