Ammattibarometri: kirjanpitäjien työvoimapula jatkuu

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreimman Ammattibarometrin arvion mukaan työvoimapula jatkuu lähitulevaisuudessa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Kirjanpitäjät ja palkanlaskijat ovat edelleen Top 15 listalla ammatteina, joissa on yleisimmin pulaa hakijoista.

Työvoiman ylitarjonta on edelleen yleisintä toimistotöissä. Työvoiman ylitarjontaa on monella muullakin alalla, ja ylitarjonta-ammattien lista on pidentynyt edellisistä arvioinneista.

Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometrijärjestelmään on koottu työ- ja elinkeinotoimistoissa tehdyt arviot noin 200 keskeisen työelämän ammatin kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä sekä alueellisesta tilanteesta. Nyt julkaistu arvio perustuu tammi-helmikuun vaihteen tilanteeseen.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa, helmikuu 2014

Tiedote TEM:n sivuilla