T-Median tutkimus työntantajista

T-Median Työnantajakuva 2014 -tutkimuksen mukaan korkeakoulu-opiskelijat ja korkeakoulutetut pitävät julkista sektoria turvallisena työnantajana.

Valtio on kiinnostavin työpaikka sekä korkeakouluopiskelijoiden että korkeakoulutettujen keskuudessa. Opiskelijoilla toisena on Google ja kolmantena Kone. Korkeakoulutetuilla taas Kone on toisena ja Google kolmantena. Ensimmäistä kertaa mukana oleva Supercell nousee suoraan 20 kiinnostavimman työnantajan joukkoon molemmissa ryhmissä.

Työelämän trendeistä esiin nousivat kiinnostus yrittäjyyteen sekä työssä jaksamisen yhteys esimiestyöhön.

Sekä korkeakouluopiskelijoilla että korkeakoulutetuilla tärkeimpiä työpaikan valinnan kriteerejä ovat hyvä palkkaus, työpaikan ilmapiiri sekä mahdollisuus tehdä merkitykselliseksi koettua työtä. Kaikille vastaajille on tärkeää, että työpaikan arvot ja toimintatavat ovat lähellä vastaajan omia.

T-Media Oy toteutti Työnantajakuva 2014 -tutkimuksen 17.1.–31.3.2014 sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ammattiin opiskelevat ja korkeakouluopiskelijat sekä työssä olevat ammattikoulutetut ja korkeakoulutetut. Tutkittavana oli 106 työnantajaa ja 34 toimialaa, ja vastaajia kaikkiaan 17 606.

Lue koko artikkeli: http://www.t-media.fi/tyonantajakuva-tiedote-2014/