TAT tutki: Koulusta ei saa tarpeeksi tietoa uravalintojen tueksi

Tutkimus: Tieto ja kokemukset työelämästä helpottaisivat nuorten koulutus- ja uravalintoja

Koulut eivät tarjoa nuorille tarpeeksi tietoa koulutus- ja uravalintojen tueksi. Yläkoululaiset luottavat läheisten antamiin neuvoihin opiskeluvalinnoissaan enemmän kuin koulujen tarjoamaan tietoon. Erityisesti tytöt ovat epävarmoja tulevaisuuden valinnoistaan, mikä näkyy halukkuutena välivuoden pitämiseen. Sekä nuoret että opettajat toivovat myös lukioon TET-harjoittelua.

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin teettämästä Kun koulu loppuu -tutkimuksesta selviää, että yli puolet lukiolaisista kaipaa lisää työelämään liittyvää tietoa ja opetusta. 63 prosenttia vastaajista totesi, että nykyisellään työelämään liittyviä taitoja käsitellään koulussa melko vähän tai ei lainkaan.

Yläkoululaiset kaipaavat tietoa erityisesti eri aloista ja ammateista sekä oppisopimuskoulutuksesta, joka tunnetaan huonosti. Vastaajat luottavat opiskeluvalintojen tekemisessä ystävien ja sukulaisten antamiin neuvoihin enemmän kuin kouluilta saatavaan tietoon.

– Sekä lukiolaiset että yläkoululaiset arvioivat, että lisätieto tai mahdollisuus kokeilla työtä käytännössä herättäisivät kiinnostuksen tiettyyn alaan tai ammattiin, kertoo toimitusjohtaja Harri Leinikka tutkimuksen toteuttaneesta T-Mediasta.

– Suosituille ja mediaseksikkäille aloille riittää kouluttautujia. Ennakkoluulottomalla yritysten ja koulujen välisellä yhteistyöllä saataisiin vähemmän tunnettuja toimialoja nuorten tietoon. Yhteistyön kautta nuoret voisivat harjoitella myös tärkeitä työelämätaitoja ja nöyrää asennetta työhön, toteaa henkilöstöpäällikkö Anna Saksi Tikkurila Oyj:stä.

Lue lisää »